NOTA LEGAL I LLEI DE COOKIES

El lloc web i el domini udic.es corresponen a UNITAT D’INVESTIGACIÓ CLÍNICA, S.L. (Des d’ara UDIC), amb CIF B65498214 i domicili al carrer Tuset, 23-25, 4a planta 08006 Barcelona, Espanya..

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, inclosos els textos, imatges i dissenys, pertanyen a UDIC, o a tercers que han autoritzat el seu ús. UDIC presenta aquests continguts amb finalitats d’informació de les seves creacions i publicitat. UDIC autoritza la utilització exclusiva amb aquestes finalitats. En qualsevol cas, la utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a UDIC, que es reserva el dret a emprendre les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a udic.es (framing)

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que es puguin obtenir mitjançant el formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb la màxima confidencialitat i únicament s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre UDIC i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

Les dades personals de les persones que es donin d’alta com a clients o pacients s’incorporaran a un fitxer de UDIC creat per gestionar les seves relacions comercials, facturació i informació. Per a l’exercici dels drets reconeguts per la normativa de protecció de dades, els clients podran dirigir-se en qualsevol moment a UDIC.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que UDIC actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment en què l’usuari del lloc web el consulti. Per aquest motiu, UDIC manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten al seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a UDIC fins a la contractació expressa d’una comanda.

UDIC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web.

UDIC no es farà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

UTILITZACIÓ DE COOKIES
UDIC informa que aquest lloc web utilitza cookies o galetes en els seus processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a fi de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de UDIC. La vigència d’aquestes galetes és l’estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

CONDICIONS D’US
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena de les condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre..

Compartir: