Unitat d’Investigació Clínica

La Unitat d’Investigació Clínica (UDIC) es va crear el 2011 per oferir als pacients una alternativa als seus problemes clínics no resolts, especialment en malaltia de Parkinson.

Els seus inicis es relacionen amb l’activitat investigadora del Dr. Ernest Balaguer a l’Hospital Clínic de Barcelona (servei de Neurologia Dr. Eduardo Tolosa) el 1987 amb un primer assaig amb Lisuride subcutani en Parkinson fluctuant.

Des de la seva incorporació a l’Hospital Universitari General de Catalunya el 1990, el Dr. Balaguer va començar, conjuntament amb el Dr. Soler Singla, els primers assajos en patologia vascular cerebral aguda. Més tard es van ampliar els projectes d’investigació en malaltia de Parkinson i en malaltia d’Alzheimer.

El desenvolupament posterior de la UDIC i la seva professionalització han permès abastar altres àrees terapèutiques, tant en les malalties neurodegeneratives ja esmentades, com en epilèpsia, esclerosi múltiple, síndrome de X fràgil, síndrome de cames neguitoses i paràlisi supranuclear progressiva.

Paral·lelament s’han dut a terme projectes en línies no neurològiques com en Hematologia, Ginecologia, Cardiologia, Digestiu, Infeccions i Medicina Interna.

Així doncs, la UDIC és una unitat multidisciplinar amb àmplia experiència en el diagnòstic i tractament de malalties neurològiques i no neurològiques, on l’activitat assistencial i la recerca clínica estan perfectament interrelacionades i integrades.

L’objectiu de la UDIC és contribuir al desenvolupament de nous tractaments per a malalties amb importants necessitats terapèutiques, mitjançant la realització d’assaigs clínics que es porten a terme seguint les normes de la Bona Pràctica Clínica, i la normativa legal aplicable.

Es realitza amb un seguiment estricte dels protocols aprovats per les autoritats sanitàries, per garantir i assegurar la màxima seguretat dels pacients i la millor qualitat de les dades obtingudes.

“Col·laborem amb el servei de Neurologia de l’Hospital Universitari General de Catalunya.”

— Els assaigs clínics són la raó de ser de la nostra unitat —

-Nou anticòs monoclonal antialfasinucleina: Contínua la innovació en Parkinson –

-Continuen les anomenades “vacunes” (immunoteràpia passiva) en Alzheimer-

-Nou fàrmac antidiscinètic en Parkinson

– Una opció diferent en Parkinson: Apomorfina sublingual –

La Unitat està formada per neuròlegs experts en les respectives àrees, personal d’infermeria, auxiliars clínics i tècnics de laboratori, així com a coordinadora i data manager, amb el suport d’un complet equip administratiu. Tots ells tenen àmplia experiència en aquestes activitats i disposen de les corresponents acreditacions.

Col·laborem amb professionals en Neuropsicologia, Dermatologia, Oftalmologia, Cardiologia i Medicina Interna.

Interactuem contínuament amb els serveis centrals hospitalaris, com el Laboratori d’anàlisis clíniques, Farmàcia i Diagnòstic per la Imatge (TAC, RM i PET).

Hem realitzat més de 100 assaigs clínics en Fase I, II i III, en les diferents àrees d’investigació esmentades. Tots ells són estudis multicèntrics, internacionals, en general doble cec, controlats amb placebo, avalats per l’Agència del Medicament Europea (EMA) i l’Agència americana de Fàrmacs i Aliments (FDA), que han estat avaluats i autoritzats per comitès ètics, segons les normes internacionals i les directrius de la Bona Pràctica Clínica.

Hem desenvolupat aquests assaigs a l’Hospital Universitari General de Catalunya (Sant Cugat), a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Fundació Althaia), a l’Hospital Sant Andreu de Manresa (Fundació Sant Andreu Salut) ia l’Hospital Sant Rafael de Barcelona (Germanes Hospitalàries Benito Menni). A més a més, també col·laborem amb Badalona Serveis Assistencials i amb la Fundació Hospital Asil de Granollers. Les oficines administratives estan situades al carrer Tuset 23, àtic (Centre de Negocis) de Barcelona.

Què fem?

  • Assistència

La nostra activitat de recerca no es pot separar de l’assistència. Formem part del Servei de Neurologia de l’Hospital General de Catalunya que atén pacients amb problemes neurològics diversos, tant a nivell d’hospitalització com de seguiment ambulatori. Disposem de la capacitat de treballar conjuntament i de manera multidisciplinar amb altres especialitats mèdiques i quirúrgiques.

  • Investigació clínica (assaigs clínics)

Els assaigs clínics són la raó de ser de la nostra unitat. Tota la complexitat mèdica i organitzativa que envolta els assaigs clínics ens van obligar a crear una entitat que disposés dels recursos necessaris i suficients, i estigués capacitada per donar suport als professionals i oferir una opció terapèutica als pacients que tinguin interès a participar en un assaig clínic, amb l’objectiu d’ampliar el coneixement de nous fàrmacs en diferents patologies.

Àrees de treball

  • Consulta externa:

A les consultes externes es dóna servei a pacients amb patologia diversa que necessita d’un diagnòstic, tractament i seguiment específic de la seva malaltia. Una gran majoria de pacients que participen en la nostra unitat provenen de consultes externes de l’HUGC i dels altres centres col·laboradors.

  • Hospitalització:

A l’àrea d’hospitalització donem suport a aquells pacients que requereixen d’un diagnòstic o tractament ràpid i específic. També per protocols que requereixin estudis farmacocinètics (assaigs de fase I), valoracions clíniques periòdiques o estudis de neuroimatge.

Missió / Visió / Valors

MISSIÓ

Ajudar a les persones amb problemes mèdics no resolts.

VISIÓ

Ser una unitat d’assajos clínics capdavanter en compromís i qualitat.

VALORS

-Compromís amb les persones. -Respecte i confiança en el treball en equip. -Innovació i millora constant. – La bioètica és la nostra guia.

Compartir: