logo

Avaluem un inhibidor del gen LRRK 2 en pacients amb Parkinson. Tractament oral.
Continuem el desenvolupament de nous tractaments que pretenen modificar la història natural de la malaltia, enlentint la seva progressió.
Una opció de modificar el curs progressiu del Parkinson

Compartir:
CategoryAlzeimer

No dude en llamarnos 1-+34 935 656 000