El nostre BLOG

La UDIC ha iniciat l’acreditación d’un nou assaig clínic que avalua l’administració subcutània de levodopa,…

Compartir:

  El 22/10/19 Biogen va anunciar el resultat positiu del seu assaig clínic EMERGEIX (en…

Compartir:

El seu equip de Neurologia i Neuropsicologia està especialitzat en l’avaluació de biomarcadors i el…

Compartir:

La Fundació Pasqual Maragall desenvolupa un mètode a partir d’imatges de ressonància magnètica Permet reduir…

Compartir:

Cada any es diagnostiquen 40.000 nous casos a Espanya, el 35% es poden atribuir a…

Compartir:

La nostra unitat va participar en un assaig clínic de fase II, amb un monoclonal…

Compartir:

Hem iniciat un assaig clínic per avaluar l’eficàcia i la seguretat d’un medicament que inhibeix…

Compartir:

Hem estat seleccionats per avaluar una teràpia innovadora en aquesta terrible malaltia. Iniciarem un assaig…

Compartir:

Iniciem un assaig de fase II / III amb un inhibidor de l’agregació de la…

Compartir:

Nova formulació de Levodopa d’acció combinada. Hem iniciat l’avaluació d’un nou preparat de Levodopa, en…

Compartir:

Hem iniciat un assaig clínic amb una nova teràpia antidiscinètica (combinació de dos fàrmacs ja…

Compartir:

La UDIC iniciarà en breu un assaig clínic per avaluar l’administració subcutània de levodopa, mitjançant…

Compartir:
Page 1 of 21 2

Compartir: