El nostre BLOG

Hem iniciat un assaig clínic per avaluar l’eficàcia i la seguretat d’un medicament que inhibeix…

Compartir:

Hem estat seleccionats per avaluar una teràpia innovadora en aquesta terrible malaltia. Iniciarem un assaig…

Compartir:

Iniciem un assaig de fase II / III amb un inhibidor de l’agregació de la…

Compartir:

Nova formulació de Levodopa d’acció combinada. Hem iniciat l’avaluació d’un nou preparat de Levodopa, en…

Compartir:

Hem iniciat un assaig clínic amb una nova teràpia antidiscinètica (combinació de dos fàrmacs ja…

Compartir:

La UDIC iniciarà en breu un assaig clínic per avaluar l’administració subcutània de levodopa, mitjançant…

Compartir:

La nostra Unitat va participar en un assaig clínic de fase II, amb un monoclonal…

Compartir:

La nostra Unitat ha superat a dos centres dels Estats Units en l’aleatorització de pacients d’un…

Compartir:

El 7 de febrer de 2019, a la Jornada d’Intercanvi UIC (Universitat Internacional de Catalunya)…

Compartir:

La nostra unitat ha rebut l’amable agraïment d’un pacient, després de finalitzar la seva participacieón…

Compartir:

La nostra unitat d’assaigs clínics inicia un nou assaig de fase I en pacients amb…

Compartir:

La nostra unitat va participar en el desenvolupament de l’assaig clínic AMBAR, dut a terme a…

Compartir:
Page 1 of 21 2
Compartir: