logo

Avaluem un inhibidor del gen LRRK 2 en pacients amb Parkinson. Tractament oral. Continuem el desenvolupament de nous tractaments que pretenen modificar la història natural de la malaltia, enlentint la seva progressió. Una opció de modificar el curs progressiu del Parkinson

Compartir:
logo

A punt de finalitzar assaig en mutació LRRK2 a Parkinson. La nostra Unitat d’assajos és el principal reclutador internacional en aquest assaig de fase 1. Una esperança per als pacients amb Parkinson i aquesta mutació. Informa’t

Compartir:
Area privada5

El dia de Reis, l’administració d’Alimentació i Medicaments dels Estats Units va aprovar un fàrmac nou per a la malaltia d’Alzheimer en fase primerenca o per a pacients amb deteriorament cognitiu lleu. Aquest fàrmac, lecanemab, alenteix de manera moderada el ritme del declivi cognitiu de manera que és perceptible per als pacients. L’Hospital Universitari General…

Compartir:
Area privada1

L’Hospital Universitari General de Catalunya és el primer centre reconegut a Europa per avaluar un fàrmac per tractar l’agitació en pacients amb Alzheimer. Segons ha informat l’hospital en un comunicat, el centre sanitari participa en l’assaig clínic 20AVP-786-307, que avalua la tolerabilitat de AVP786 per tractar l’agitació en pacients amb Alzheimer. Es tracta d’un estudi…

Compartir:
Blogudic1

L’Hospital Universitari General de Catalunya (HUGC), a través de la Unitat d’Investigació Clínica (UDIC), ha inclòs al primer pacient del món en un assaig clínic de fase I sobre l’Alzheimer. Aquest estudi podria millorar l’eficàcia i seguretat dels productes que s’estan avaluant per intentar modificar l’evolució progressiva de la malaltia d’Alzheimer prodròmica de lleu a…

Compartir:
logo

La FDA ha aprovat l’ús d’apomorfina sublingual (KYNMOBI) en bloquejos motors, en la malaltia de Parkinson amb fluctuacions motoras.Hem liderat l’assaig clínic a Espanya amb aquest fàrmac. Els nostres pacients la segueixen fent servir durant la fase oberta d’extensió.

Compartir:
Proyectos2

Grifols ha informat a la premsa el resultat positiu de l’assaig AMBAR en pacients amb malaltia d’Alzheimer en fase moderada. La nostra unitat (ubicada a l’Hospital Universitari General de Catalunya) va participar en aquest assaig clínic de la fase II. Els pacients van ser tractats amb diverses plasmaferesis i substitució d’albúmina, amb o sense administració…

Compartir:
UDICEQUIPOMEDICO3

La Fundació Pasqual Maragall desenvolupa un mètode a partir d’imatges de ressonància magnètica Permet reduir fins a un 67% les proves selectives. BARCELONA Davant les dificultats de trobar un tractament efectiu per curar l’Alzheimer, es multipliquen els esforços per prevenir la malaltia. Una de les entitats que treballa en aquesta línia és la Fundació Pasqual…

Compartir:
Proyectos2 1

La nostra unitat va participar en un assaig clínic de fase II, amb un monoclonal antiamiloide en Alzheimer lleu, que va resultar positiu. Hem iniciat l’extensió en obert per als pacients que van participar en aquesta fase II. Així mateix, comencem el desenvolupament de l’assaig de fase III amb aquest anticòs monoclonal antiamiloide d’Eisai /…

Compartir:
logo

Hem iniciat un assaig clínic per avaluar l’eficàcia i la seguretat d’un medicament que inhibeix les proteases d’un bacteri (P.gingivalis) que es detecta al cervell dels pacients amb Alzheimer. És una nova aproximació a aquesta patologia, absolutament diferent de la resta de projectes en curs. Més informació a www.gaintrial.com.

Compartir:
Page 1 of 21 2

No dude en llamarnos 1-+34 935 656 000