Grifols ha informat a la premsa el resultat positiu de l’assaig AMBAR en pacients amb malaltia d’Alzheimer en fase moderada. La nostra unitat (ubicada a l’Hospital Universitari General de Catalunya) va participar en aquest assaig clínic de la fase II. Els pacients van ser tractats amb diverses plasmaferesis i substitució d’albúmina, amb o sense administració…

Compartir:

La Fundació Pasqual Maragall desenvolupa un mètode a partir d’imatges de ressonància magnètica Permet reduir fins a un 67% les proves selectives. BARCELONA Davant les dificultats de trobar un tractament efectiu per curar l’Alzheimer, es multipliquen els esforços per prevenir la malaltia. Una de les entitats que treballa en aquesta línia és la Fundació Pasqual…

Compartir:

La nostra unitat va participar en un assaig clínic de fase II, amb un monoclonal antiamiloide en Alzheimer lleu, que va resultar positiu. Hem iniciat l’extensió en obert per als pacients que van participar en aquesta fase II. Així mateix, comencem el desenvolupament de l’assaig de fase III amb aquest anticòs monoclonal antiamiloide d’Eisai /…

Compartir:

Hem iniciat un assaig clínic per avaluar l’eficàcia i la seguretat d’un medicament que inhibeix les proteases d’un bacteri (P.gingivalis) que es detecta al cervell dels pacients amb Alzheimer. És una nova aproximació a aquesta patologia, absolutament diferent de la resta de projectes en curs. Més informació a www.gaintrial.com.

Compartir:

Hem estat seleccionats per avaluar una teràpia innovadora en aquesta terrible malaltia. Iniciarem un assaig clínic de fase Ib per avaluar la seguretat d’un anticòs monoclonal antiTau. Si és positiu, participarem en el desenvolupament de l’assaig de fase II per comprovar també l’eficàcia i seguretat de diferents dosis d’aquest fàrmac.

Compartir:

Iniciem un assaig de fase II / III amb un inhibidor de l’agregació de la proteïna TAU (LMTM, TRx0237), administrat per via oral, en pacients amb malaltia d’Alzheimer en fase precoç. Suposa un canvi en la diana terapèutica fins ara triada: la proteïna amiloide.

Compartir:

La nostra Unitat va participar en un assaig clínic de fase II, amb un monoclonal antiamiloide en Alzheimer, que va resultar positiu. Hem estat seleccionats per desenvolupar l’assaig de fase III amb aquest fàrmac d’Eisai.  

Compartir:

La nostra Unitat ha superat a dos centres dels Estats Units en l’aleatorització de pacients d’un assaig clínic amb un neuromodulador. A més a més, la suma de la nostra activitat a Sant Cugat i a Manresa ha superat el 73% dels pacients inclosos a tota Espanya.

Compartir:

El 7 de febrer de 2019, a la Jornada d’Intercanvi UIC (Universitat Internacional de Catalunya) i la Fundació ACE, que va tenir lloc al Camps Salut de la UIC, la nostre Unitat d’Investigació Clínica (UDIC) ha presentat el seu projecte de realització de assaigs clínics en xarxa, implicant diferents centres sanitaris per a la realització d’assaigs…

Compartir:

La nostra unitat d’assaigs clínics inicia un nou assaig de fase I en pacients amb malaltia de Parkinson inicial. S’inclouran pacients en diferents cohorts, de dosi única i de dosis ascendents, en pacients amb mutacions en el gen LRRK2 o sense elles (en grups paral·lels), mitjançant l’administració intratecal d’un oligonucleòtid antisentit. Només participaran 62 pacients…

Compartir:
Page 1 of 21 2

No dude en llamarnos        1-+34 935 656 000