logo

Hem iniciat un assaig clínic per avaluar l’eficàcia i la seguretat d’un medicament que inhibeix les proteases d’un bacteri (P.gingivalis) que es detecta al cervell dels pacients amb Alzheimer. És una nova aproximació a aquesta patologia, absolutament diferent de la resta de projectes en curs. Més informació a www.gaintrial.com.

Compartir:
CategoryAlzeimer

No dude en llamarnos 1-+34 935 656 000