Proyectos2 1

La nostra unitat va participar en un assaig clínic de fase II, amb un monoclonal antiamiloide en Alzheimer lleu, que va resultar positiu. Hem iniciat l’extensió en obert per als pacients que van participar en aquesta fase II. Així mateix, comencem el desenvolupament de l’assaig de fase III amb aquest anticòs monoclonal antiamiloide d’Eisai / Biogen.

Compartir:
CategoryAlzeimer, Alzeimer

No dude en llamarnos 1-+34 935 656 000