logo

Hem estat seleccionats per avaluar una teràpia innovadora en aquesta terrible malaltia. Iniciarem un assaig clínic de fase Ib per avaluar la seguretat d’un anticòs monoclonal antiTau. Si és positiu, participarem en el desenvolupament de l’assaig de fase II per comprovar també l’eficàcia i seguretat de diferents dosis d’aquest fàrmac.

Compartir:
CategoryAlzeimer

No dude en llamarnos 1-+34 935 656 000