logo

Iniciem un assaig de fase II / III amb un inhibidor de l’agregació de la proteïna TAU (LMTM, TRx0237), administrat per via oral, en pacients amb malaltia d’Alzheimer en fase precoç. Suposa un canvi en la diana terapèutica fins ara triada: la proteïna amiloide.

Compartir:
CategoryAlzeimer

No dude en llamarnos 1-+34 935 656 000