Blogudic1

La nostra Unitat va participar en un assaig clínic de fase II, amb un monoclonal antiamiloide en Alzheimer, que va resultar positiu. Hem estat seleccionats per desenvolupar l’assaig de fase III amb aquest fàrmac d’Eisai.

Compartir:
CategoryAlzeimer

No dude en llamarnos 1-+34 935 656 000