logo

Hem estat seleccionats per avaluar una teràpia innovadora en aquesta terrible malaltia. Iniciarem un assaig clínic de fase Ib per avaluar la seguretat d’un anticòs monoclonal antiTau. Si és positiu, participarem en el desenvolupament de l’assaig de fase II per comprovar també l’eficàcia i seguretat de diferents dosis d’aquest fàrmac.

Compartir:
logo

Iniciem un assaig de fase II / III amb un inhibidor de l’agregació de la proteïna TAU (LMTM, TRx0237), administrat per via oral, en pacients amb malaltia d’Alzheimer en fase precoç. Suposa un canvi en la diana terapèutica fins ara triada: la proteïna amiloide.

Compartir:
Blogudic1

La nostra Unitat va participar en un assaig clínic de fase II, amb un monoclonal antiamiloide en Alzheimer, que va resultar positiu. Hem estat seleccionats per desenvolupar l’assaig de fase III amb aquest fàrmac d’Eisai.

Compartir:
marca udic

La nostra Unitat ha superat a dos centres dels Estats Units en l’aleatorització de pacients d’un assaig clínic amb un neuromodulador. A més a més, la suma de la nostra activitat a Sant Cugat i a Manresa ha superat el 73% dels pacients inclosos a tota Espanya.

Compartir:
montaje udic

El 7 de febrer de 2019, a la Jornada d’Intercanvi UIC (Universitat Internacional de Catalunya) i la Fundació ACE, que va tenir lloc al Camps Salut de la UIC, la nostre Unitat d’Investigació Clínica (UDIC) ha presentat el seu projecte de realització de assaigs clínics en xarxa, implicant diferents centres sanitaris per a la realització…

Compartir:
Proyectos1 1

La nostra unitat d’assaigs clínics inicia un nou assaig de fase I en pacients amb malaltia de Parkinson inicial. S’inclouran pacients en diferents cohorts, de dosi única i de dosis ascendents, en pacients amb mutacions en el gen LRRK2 o sense elles (en grups paral·lels), mitjançant l’administració intratecal d’un oligonucleòtid antisentit. Només participaran 62 pacients…

Compartir:
Area privada5

La nostra unitat va participar en el desenvolupament de l’assaig clínic AMBAR, dut a terme a l’Hospital Universitari General de Catalunya i a la Fundació ACE. Es pretén reduir l’amiloide cerebral i millorar el rendiment cognitiu, mitjançant la plasmafèresi i el recanvi plamàtic d’albúmina i / o immunoglobulines. Aquest assaig de fase II/III ha mostrat…

Compartir:

– Sant Cugat del Vallés 04/12/2018. La UDIC ha estat guardonada amb el premi al millor equip dels quals participen en l’assaig Mission. Aquest estudi, desenvolupat a l’Hospital Universitari General de Catalunya, evalua l’eficàcia i seguretat d’un medicament oral anti-amiloide en la malaltia d’Alzheimer lleu. S’atorga per la companyia Syneos Health, després d’avaluar tots els…

Compartir:
Page 2 of 2 1 2

No dude en llamarnos 1-+34 935 656 000