Grup udic anais

La UDIC ha estat seleccionada per iniciar una línia de diversos assaigs clínics amb aquest agonista D1, amb un mecanisme d’acció similar al de l’Apomorfina. Serà avaluat en Parkinson inicial i també en Parkinson avançat com a teràpia afegida a levodopa. Aquesta prevista una fase d’extensió en obert.

Compartir:
CategoryParkinson

No dude en llamarnos 1-+34 935 656 000