La UDIC ha estat seleccionada per iniciar una línia de diversos assaigs clínics amb aquest agonista D1, amb un mecanisme d’acció similar al de l’Apomorfina. Serà avaluat en Parkinson inicial i també en Parkinson avançat com a teràpia afegida a levodopa. Aquesta prevista una fase d’extensió en obert.

Compartir:
CategoryParkinson

No dude en llamarnos        1-+34 935 656 000