Area privada5

El nostre equip iniciarà l’avaluació d’un fàrmac nou que s’administra per via intratecal. Es tracta d’un assaig de fase I amb un oligonucleòtid, administrat per via intratecal, que pretén reduir la formació de alfasinucleina, per inhibició de l’gen LRKK2.

Compartir:
CategoryParkinson

No dude en llamarnos 1-+34 935 656 000